Štampa Verzija za štampu

Sporazum o deobi zajedničke imovine može se zaključiti i posle prestanka bračne zajednice

Osnov: Zakon o braku i porodičnim odnosima Zakon o vanparničnom postupku
Sud: Vrhovni sud Srbije   Datum: 11.02.1996 Broj: Rev.2299/87
Abstrakt:

Ovaj revizijski sud na osnovu utvrđenja nižih sudova da su sporne nepokretnosti i nepokretnosti stečene u toku bračne zajednice stranaka kao njihova zajednička imovina smatra, da su niži sudovi pravilno zaključili kako su stranke i posle prestanka njihove bračne zajednice bile ovlašćene same sporazumno podeliti zajedničku imovinu tako, da odrede suvlasničke delove u čitavoj ili u jednom delu te imovine ili na pojedine stvari i da svakom bračnom drugu pripadnu pojedine stvari ili prava iz te imovine.
Ovo pravo u pogledu deobe zajedničke imovine proizlazi ne samo iz odredbe čl. 278. Zakona o braku i porodičnim odnosima ("Narodne novine" br. 11/78. i 27/78) nego i iz odredbe čl. 18. u vezi s odredbom čl. 16. Zakona o osnovnim imovinskopravnim odnosima ("Sl. l.
SFRJ" br. 6/80.) koje odredbe ne sprečavaju stranke da sporazumno utvrde suvlasničke delove u zajedničkoj imovini ili da izvrše podelu zajedničke imovine i bez utvrđivanja suvlasničkih delova time da podelu izvrše tako da svakom od njih pripadne pojedina stvar ili pravo iz te imovine.

Deskriptori: SPORAZUM Brak; Bračna tekovina ZBPO328 ODREÐIVANJE UDELA ZVP153 POSTUPAK DEOBE ZAJEDNIČKE STVARI