Štampa Verzija za štampu

Presuda doneta od strane suda koji se u vreme donošenja nalazio u pravnom sistemu bivše SFRJ nije strana sudska odluka

Osnov: Zakon o rešavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim odnosima
Sud:   Datum: 08.11.2003 Broj: Gž.32/95
Abstrakt:

Presuda Opštinskog suda u Tetovu broj P. 845/90 od 21.05.1990. godine, koja je postala pravnosnažna 29.10.1990. godine, doneta od strane suda koji se nalazio u pravnom sistemu bivše SFRJ, tako da se ne radi o stranoj sudskoj odluci i za njeno izvršenje na teritoriji SRJ nije potrebno prethodno priznanje
Isti stav izražen je i u jednoj odluci Privrednog suda Hrvatske prema kome se tretiraju kao domaće odluke sudova neke od republika iz sastava bivše SFRJ donete pre 8.10.1991. godine (datum osamostaljivanja Hrvatske).
Međutim, ovaj pravni stav ne podrazumeva da će SRJ automatski odgovarati za sve materijalne i druge obaveze koje proizlaze iz ovih odluka

Deskriptori: ZRSN086 Priznanje - strane sudske odluke; Strana sudska odluka izjednačuje se sa odlukom našeg suda samo ako je priznata STRANA SUDSKA ODLUKA