Štampa Verzija za štampu

Ako se tužbom zahteva ustupanje nepokretnosti, odnosno dela nepokretnosti po osnovu nužnog dela, na toj nepokretnosti je dopuštena zabeležba spora u zemljišnoj knjizi.

Osnov: Zakon o zemljišnim knjigama
Sud: Vrhovni sud Srbije u Beogradu   Datum: 20.05.1996 Broj: Pž.910/69
Abstrakt:

-

Deskriptori: NEPOKRETNOST Zemljišna knjiga NUŽNI DEO NASLEÐA ZZK068 Zabeležba spora u zemljišnu knjigu