Štampa Verzija za štampu

Sporove koji se odnose na zaštitu ili upotrebu pronalazaka i tehničkih unapređenja uzoraka, modela, žigova ili geografskih oznaka porekla ili prava na upotrebu firme ili naziva, sudi u prvom stepenu veće, bez obzira na vrednost predmeta spora

Osnov: Zakon o parničnom postupku Zakon o sudovima
Sud:   Datum: 28.02.2003 Broj: Gž.2/03
Abstrakt:

U postupku pred prvostepenim sudom učinjena je bitna povreda iz člana 354. stav 2. tačka 1. ZPP na koju drugostepeni sud pazi po službenoj dužnosti jer je prvostepeni sud koji je doneo pobijanu odluku bio nepropisno sastavljen Zahtevi tužilaca odnose se prema navodima tužbe na isplatu naknade za iskorišćavanje tehničkog unapređenja tužioca.
Rešenjem Vrhovnog suda Srbije R. 142/96 od 2.10.1996. godineodređeno je da je za postupanje u ovom sporu radi zaštite imovinskih prava autora tehničkog unapređenja stvarno nadležan Okružni sud u Novom Sadu u smislu člana 14. stav 1. tačka 5. Zakona o sudovima Prema članu 43. stav 5. ZPP, sporove koji se odnose na zaštitu ili upotrebu pronalazaka i tehničkih unapređenja uzoraka, modela, žigova ili geografskih oznaka porekla ili prava na upotrebu firme ili naziva, sudi u prvom stepenu veće, bez obzira na vrednost predmeta spora Kako je pobijano rešenje doneo sudija pojedinac a ne veće, Vrhovni sud je na osnovu člana 380. stav 1. tačka 3. ZPP, ukinuo pobijanu odluku i odlučio kao u izreci Sastav suda u sporu za zaštitu pronalazaka i mehaničkih unapređenja

Deskriptori: PRONALAZAK