Štampa Verzija za štampu

Okolnost što se nepokretnost stečena u bračnoj zejdnici vodi u zemljišnim knjigama samo na jednog bračnog druga ne isključuje pravo drugog bračnog druga, odnosno njegovog naslednika da traži da se utvrdi doprinos bračnog druga na čije se ime vodi

Osnov: Zakon o braku i porodičnim odnosima
Sud:   Datum: 20.03.1961 Broj: Gž.2722/60
Abstrakt:

-

Deskriptori: Brak; Bračna tekovina Zemljišna knjiga Nasleđivanje; naslednik ZBPO321 Zajednička imovina bračnih drugova