Štampa Verzija za štampu

Pravno novčanu rentu zbog izgubljenog izdržavanja ima ne samo lice koje je poginuli izdržavao, već i lice koje je (faktički) pomagao

Sud: Vrhovni sud Srbije   Datum: 31.03.1991 Broj: Rev.1232/88
Abstrakt:

Pravno novčanu rentu zbog izgubljenog izdržavanja ima ne samo lice koje je poginuli izdržavao, već i lice koje je (faktički) pomagao
Zahtev tužioca za povećanje rente zbog izgubljenog izdržavanja.... sudovi su odbili nalazeći razlog da je tuženi postao punoletan i završio srednju školu te da više ne bi bilo obaveza oca, u smislu Zakona o braku i porodičnim odnosima, učestvuje u izdržavanju sina pa su otklonili obavezu tužene zajednice osiguranja da plaća takvu naknadu.

Deskriptori: Zemljišna knjiga UPIS PRAVA