Štampa Verzija za štampu

Okolnost da je obaveza prešla na lice koje u izvršnoj ispravi nije naznačeno kao dužnik, poverilac može dokazati samo na jedan od načina navedenih u čl. 22 st. 1 ZIP

Osnov: Zakon o izvršnom postupku
Sud: Vrhovni sud Srbije   Datum: 21.09.1996 Broj: Rev.307/83
Abstrakt:

-

Deskriptori: ZIP022* Prelaz potraživanja ili obaveze; Cesija;