Štampa Verzija za štampu

Kad je predmet izvršenja pokretna stvar koja je zajednička svojina bračnih drugova, a udeo koji pripada bračnom drugu dužnika ne iznosi više od polovine vrednosti stvari, taj bračni drug nema pravo zahtevati da se u pogledu njegovog udela izvršenje proglasi nedopuštenim (čl. 58 ZIP)

Osnov: Zakon o izvršnom postupku Zakon o osnovama svojinsko-pravnih odnosa
Sud: Vrhovni sud Srbije   Datum: 21.09.1996 Broj: Rev.2738/82
Abstrakt:

-

Deskriptori: BRAK ZIP058* NEDOPUSTIVOST IZVRŠENJA ZOSPO019 Etažna svojina; Pravo svojine na posebnom delu zgrade; Stan, poslovna prostorija, garaža