Štampa Verzija za štampu

Ako se razlog za ponavljanje postupka odnosi isključivo na postupak pred drugostepenim sudom, onda o predlogu odlučuje drugostepeni sud

Osnov: Zakon o parničnom postupku
Sud:   Datum: 23.03.1998 Broj: Gž.34/97
Abstrakt:

Odlučujući po žalbi tuženog, drugostepeni sud je ukinuo rešenje prvostepenog suda i stavom dva sam odlučio o predlogu za ponavljanje postupka tako što je isti odbio.
Iz obrazloženja ovog rešenja proizilazi da ako se razlog za ponavljanje postupka odnosi isključivo na postupak pred drugostepenim sudom, onda o predlogu odlučuje drugostepeni sud, pa je i u konkretnom slučaju drugostepeni sud doneo odluku kojom odbija predlog za ponavljanje postupka, pošto predsednik drugostepenog veća nije učestvovao u donošenju prvostepene odluke, pa je drugostepeni sud primenom člana 428. stav 2. i 3. Zakona o parničnom postupku odbio predlog za ponavljanje postupka kao neosnovan.

Deskriptori: NADLEŽNOST