Štampa Verzija za štampu

Kad se izvršenje provodi popisom (plenidbom) i prodajom na SUVLASNIČKE pokretne stvari, suvlasniku koji nije dužnik pripada deo prodajom ostvarena cena u razmeru njegovog suvlasničkog dela (čl. 58 ZIP)

Osnov: Zakon o izvršnom postupku
Sud: Vrhovni sud Srbije   Datum: 21.09.1996 Broj: Rev.1715/80
Abstrakt:

VRHOVNI SUD HRVATSKE REV.1715/80 OD 24.03.81

Deskriptori: ZIP058* NEDOPUSTIVOST IZVRŠENJA Suvlasništvo; Suvlasnik ZIP075* OBIM POPISA ZIP077* PLENIDBA STVARI (ZABRANA RASPOL