Štampa Verzija za štampu

Ako između javne prometne površine i gospodujećeg zemljišta postoji prikladna veza za prolaz i prevoz, makar manje udobna od veze preko služećeg zemljišta, ima se na ovaj slučaj primeniti tzv. načelo restrikcije službenosti i dokinuti postojeća službenost prolaza i provoza

Sud: Vrhovni sud Srbije   Datum: 31.12.1969 Broj: Rev.26/69
Abstrakt: