Štampa Verzija za štampu

Podnosilac krivične prijave koji nije i oštećen krivičnim delom, ne može podneti tužbu

Osnov: Zakon o krivičnom postupku
Sud: Vrhovni sud Srbije   Datum: 16.10.1997 Broj: Kž.1698/67
Abstrakt:

-