Štampa Verzija za štampu

Duži protek vremena od donošenju platnog naloga, sam po sebi, ne znači da je uloženi prigovor neblagovremen niti daje pravo poveriocu na pretpostavku da je platni nalog pravnosnažan i da bez provere izvršnosti stavi predlog za izvršenje

Osnov: Zakon o izvršnom postupku Zakon o parničnom postupku
Sud: Opštinski sud u Obrenovcu   Datum: 21.09.1996 Broj: Rev.142/85
Abstrakt:

VRHOVNI SUD MAKEDONIJE REV. 142/85 OD 21.03.85

Deskriptori: ZIP016 Izvršna isprava; Izvršne isprave su BLAGOVREMENOST ZIP036 Potvrda o izvršnosti; Ukidanje neosnovane potvrde o izvršnosti ZPP446 Platni nalog; Mandatna tužba; Pravni interes za izdavanje platnog naloga; Kao verodostojna isprava je naročito...