Štampa Verzija za štampu

Supruga koja je doprinela sticanju imovine sa mužem a zatim za vreme zajednice i sa svekrom i ostalim članovima zajednice, ima pravo da (kao i njen muž) traži izdvajanje iz ostavine svekra imovine koja je uvećana njenim radom

Sud:   Datum: 25.09.1969 Broj: Gž.352/69
Abstrakt:

-

Deskriptori: Brak; Bračna tekovina