Štampa Verzija za štampu

Kada se tužbom traži povraćaj stvari protivvrednost ne mora da bude označena

Osnov: Zakon o krivičnom postupku Zakon o parničnom postupku
Sud:   Datum: 30.11.-0001 Broj: Gž.4363/65
Abstrakt:

Pravo bračnih drugova na zajedničkoj imovini stečenoj u toku braka (čl.8 OZP) je po svojoj pravnoj prirodi stvarno pravo
Navedenim rešenjem tužba je odbačena kao neuredna
Prvostepeni sud je odbacio tužbu kao neurednu što tužilac nije postupio po rešenju suda da tužbu ispravi u pogledu broja, vrste kapisle i njihove protivvrednosti.
Tužilac je podneskom naznačio da traži 80 kapisli za dečiji flober kalibar 6 mm
Prema tome, neurednost tužbe je otklonjena, a protivvrednost ne mora da bude označena jer se traži povraćaj stvari pa se ne može tražiti i novčana protivvrednost niti alternativno novčana protivvrednost
Iz ovih razloga žalba tuženog je uvažena a pobijano rešenje ukinuto na osnovu čl. 380. st. 1. tač. 3. ZPP
Predsednik veća-sudija,
Opštinski sud u Petrovcu P.1017/96 od 31.01.97

Deskriptori: BRAK Brak; Bračna tekovina ZKP354/02/13 Izreka presude nerazumljiva; Izreka protivrečna; Presuda nema razloga; Znatna protivrečnost POVRAĆAJ - VRAĆENOG (RESTITUCIJA) ZPP327 Alternativno ovlašćenje - Facultas altenativa