Štampa Verzija za štampu

Zahtev za izdavanje tabularne isprave može se postaviti samo prema protiv onoga ko je upisan u zemljišnim knjigama kao vlasnik stvari

Osnov: Zakon o zemljišnim knjigama
Sud: Vrhovni sud Srbije   Datum: 20.05.1996 Broj: Rev.1927/81
Abstrakt:

-

Deskriptori: Zemljišna knjiga ZZK068 Zabeležba spora u zemljišnu knjigu