Štampa Verzija za štampu

Nije dozvoljena primena narkoanalize prema okrivljenom

Sud: Okružni sud u Beogradu   Datum: 31.12.1958 Broj: Kz.9/58
Abstrakt:

Nije dozvoljena i u suprotnosti je sa osnovnim principima naše krivične procedure svaka primena narkoanalize prema okrivljenom u toku krivičnog postupka, i u slučaju kada se okrivljeni ne ispituje direktno o inkriminisanom delu i kad ispitivanje ne vrši istražni organ, već organ zdravstvene službe.
Osim sile i pretnje Zakon predviđa i "druga slična sredstva", navodi član 259. stav 3. gde se ori o tzv. "narkoanalizi", ali se ne spominje poligraf.