Štampa Verzija za štampu

Ukoliko nasljednici dokažu da su nasljedničke izjave dali u zabludi ili pod prinudom o njihovom pravu na ostavinu ima se odlučiti u parnici, a ne ponavljanjem ostavinskog postupka

Osnov: Krivični zakon Republike Srbije
Sud: Vrhovni sud Srbije   Datum: 08.02.1990 Broj: Rev.1726/89
Abstrakt:

-

Deskriptori: KZS062 Prinuda - sila, ozbiljna pretnja IZJAVA Obmana - dovođenje u zabludu, zabluda Nasleđivanje; naslednik POSTUPAK - PONAVLJANJE