Štampa Verzija za štampu

Kad je tužbom zatražena isplata određenog iznosa deviza, vrednost spora utvrđuje se prema protivvrednosti strane valute u vreme tužbe

Osnov: Zakon o parničnom postupku
Sud: Vrhovni sud Srbije   Datum: 11.02.1996 Broj: Rev.67/88
Abstrakt:

Tužilac je tužbom zatražio isplatu određenog iznosa deviza, da bi u toku postupka (4.3.1986. godine) preinačio takav tužbeni zahtev, a za 899.66 CHF, na "isplatu" protivvrednosti po kursu valute na dan isplate.
Bez obzira što je tužilac u toku postupka zatražio dinarsku protivvrednost u tužbi postavljenog deviznog iznosa, takvo potraživanje i dalje je ostalo devizno potraživanje, pa je za utvrđenje vrednosti spora merodavan tečaj te strane valute u trenutku podnošenja tužbe, bez obzira na njegove eventualne kasnije promene.

Deskriptori: Strana valuta; devize