Štampa Verzija za štampu

Stipulacija u ugovoru između bračnih drugova da će oni za vreme braka kupovati pojedine vrednije stvari svaki za svoj račun i ovim slobodno raspolagati ne prizvodi pravno dejstvo

Osnov: Zakon o obligacionim odnosima
Sud: Vrhovni sud Srbije   Datum: 05.06.1986 Broj: Rev.830/85
Abstrakt:

-

Deskriptori: BRAK Brak; Bračna tekovina BRAČNI DRUG ZOO099 Tumačenje ugovora STIPULACIJA