Štampa Verzija za štampu

Na poreska oslobođenja po osnovu novoosnovane radnje ne primenjuju se neposredno odredbe člana 122. u vezi sa članom 74. Zakona o osnovama poreskog sistema već odredbe člana 64. stav 1. Zakona o porezu na dohodak građana

Sud: Peti opštinski sud u Beogradu   Datum: 30.11.-0001 Broj: U.2505/19
Abstrakt:

Dva učesnika u saobraćaju koji upravljajući svojim vozilima ugroze javni saobraćaj i prouzrokuju teške posledice, oni su samostalni izvršioci a ne saizvršioci