Štampa Verzija za štampu

Bolest zaveštaoca, samo po sebi ne može se smatrati za isključivu okolnost koja utiče na to da bi se mogao sastaviti punovažni usmeni testament. Ista se može smatrati za takvu okolnost, samo u sklopu ostalih okolnosti u datom slučaju

Sud: Opštinski sud u Obrenovcu   Datum: 30.03.1992 Broj: Rev.59/91
Abstrakt:

-

Deskriptori: Testament - zaveštanje KAMATA Zip78 021 Verodostojna isprava; Faktura, menica, ček, javna isprava, Obračun kamate FAKTURA Zon74 073 Usmeni testament