Štampa Verzija za štampu

Članom 377. stav 1. ZOO regulisan je rok zastarelosti zahteva za naknadu štete prouzrokovane krivičnim delom koji se odnosi kako na štetnika tako i na drugo odgovorno lice koje odgovara za naknadu, pa i na organizaciju kad on odgovara trećem licu za postupke zaposlenih u njoj (član 170. ZOO)

Osnov: Zakon o obligacionim odnosima
Sud: Vrhovni sud Srbije   Datum: 31.03.1991 Broj: Rev.65/90
Abstrakt:

-