Štampa Verzija za štampu

Trajna zarada i zemljište čine pravno jedinstvo i zato bračni drug koji je zajedničkim radom u bračnoj zajednici doprineo izgradnji zgrade na zemljištu drugog bračnog druga stiče pravo suvlasništva ne samo na zgradi nego i na zemljištu srazmerno svome doprinosu, to pravo na zemljištu ostaje i pod pretpostavkom da se zgrada srušila usled više sile (u ovom slučaju zemljotres) bilo pre ili posle utvrđivanja suvlasničkog dela

Osnov: Zakon o radnim odnosima, S.55/96
Sud: Vrhovni sud Srbije u Beogradu   Datum: 19.05.1967 Broj: Pž.227/67
Abstrakt:

-

Deskriptori: Brak; Bračna tekovina IZGRADNJA TUÐE ZEMLJIŠTE ZRO089 Prestanak radnog odnosa uz saglasnost radnika