Štampa Verzija za štampu

Vlasnik nekretnina nema pravo na naknadu zbog nekorišćenja obradivog zemljišta u visini plodova, jer su plodovi proizvod rada i pripadaju onome koje rad ostvario, a vlasnik ima pravo samo na naknadu u visini rente koju treba pouzdano utvrditi za svaku godinu i konkretnu parcelu pojedinačno, uzimajući u obzir sve okolnosti koje su od uticaja na određivanje te visine

Sud:   Datum: 30.11.-0001 Broj: Gž.1127/66
Abstrakt:

U sporovima zbog nekorišćenja obradivog zemljišta vlasnik može tražiti obeštećenje kada je od tuženika sprečen u korišćenju svojih nekretnina i to samo u visini vrednosti od same upotrebe zemljišta u proizvodnji, a to je iznos zakupnine u postojećim uslovima proizvodnje i prometa.
Prema tome, vlasnik nekretnina nema pravo na naknadu u visini plodova, jer su plodovi proizvod rada i pripadaju onome koje rad ostvario, a vlasnik ima pravo samo na naknadu u visini rente koju treba pouzdano utvrditi za svaku godinu i konkretnu parcelu pojedinačno, uzimajući u obzir sve okolnosti koje su od uticaja na određivanje te visine