Štampa Verzija za štampu

Oštećenik, pošto već na početku svojih poljoprivrednih radova zna da će šteta nastupiti od hlada, kao i da mu uložen rad u obradi zemljišta neće dati nikakav prinos u usevima, ali je ipak radio, on bi mogao da traži naknadu štete samo u obliku naknade vrednosti od same upotrebe zemljišta u proizvodnji, a to je iznos zakupnine (rente) u postojećim uslovima proizvodnje i prometa Drugi

Sud: Okružni sud u Beogradu   Datum: 30.11.-0001 Broj: Rev.307/61
Abstrakt: