Štampa Verzija za štampu

Za odlučivanje o prestanku prava službenosti na nepokretnostima, od značaja je okolnost da se sa manjim materijalnim ulaganjima od strane vlasnika privilegovanog dobra mogu vršiti poslovi na tom dobru, bez postojanja službenosti na poslužnom dobru trećeg lica

Sud: Opštinski sud u Obrenovcu   Datum: 31.12.1990 Broj: Gzz.21/90
Abstrakt: