Štampa Verzija za štampu

Ništav je sporazum kojim su vlasnici posebnih delova zgrade i sukorisnici prava trajnog korišćenja zemljišta izvršili fizičku deobu zemljišta u društvenoj svojini ali je dozvoljen o načinu i obimu izvršavanja prava trajnog korišćenja s tim da takvo uređenje uvek ima privremeni karakter

Sud: Vrhovni sud Srbije   Datum: 01.01.1998 Broj: Rev.8/86
Abstrakt:

-

Deskriptori: Zgrada Fizička deoba; Civilna deoba KORIŠĆENJE Etažna svojina na delovima zgrada