Štampa Verzija za štampu

Za postojanje krivičnog dela ubistva, pri čijem je izvršenju umišljajno doveden u opasnost život još nekog lica, ime tog lica mora da bude navedeno

Osnov: Krivični zakon Republike Srbije
Sud: Vrhovni sud Srbije   Datum: 31.12.1983 Broj: Kž.36/89
Abstrakt:

Za postojanje krivičnog dela ubistva, pri čijem je izvršenju umišljajno doveden u opasnost život još nekog lica, potrebno je da ova opasnost bude konkretna i da je stvarno nastupila prema određenom licu.
Zato u činjeničnom opisu dela mora biti navedeno lice čiji je život doveden u opasnost protivpravnom radnjom optuženog i način na koji je to učinjeno.
Ako činjenični opis to ne sadrži, takva izreka presude je nerazumljiva, jer joj nedostaje naznačenje svih činjenica i okolnosti koje čine obeležja krivičnog dela koje optuženi oglašen krivim.