Štampa Verzija za štampu

Prisvajanje novca od članarine političke organizacije od strane blagajnika-volontera je PRONEVERE

Osnov: Krivični zakon Republike Srbije
Sud: Vrhovni sud Srbije   Datum: 31.12.1981 Broj: Kž.733/79
Abstrakt:

Kad je optužena prihvatila obavezu blagajnice u organizaciji Saveza komunista radi ubiranja članarine Saveza komunista, bez obzira na to što taj rad nije(plaćen i što se obavlja dobrovoljno, njoj je u smislu propisa čl. 229. st. 1. KZH novac od naplaćene članarine bio poveren na rad u toj društveno. političkoj organizaciji pa je, prema tome, prisvajanjem tog novca učinila krivično delo pronevere iz čl. 229. KZH a ne utaje iz čl. 134. KZH.

Deskriptori: ORGANIZACIJA Društvena organizacija; udruženje građana; nevladina organizacija; NVO