Štampa Verzija za štampu

U slučaju ostvarenja prava na zaštitu imovinsko-pravne komponente autorskog prava visina naknade utvrđuje se veštačenjem ili na drugi odgovarajući način, jer povreda tog prava predstavlja materijalnu štetu

Osnov: Zakon o parničnom postupku
Sud:   Datum: 07.10.1999 Broj: Gž.1368/78
Abstrakt:

-