Štampa Verzija za štampu

Sud može da iz činjeničnog opisa krivičnog dela sadržanog u optužnici izostavi nedokazan deo radnji koje se odnose na upotrebu sile, drukčije precizira mesto izvršenja i iznos novca koji je oduzet i da optuženog oglasi krivim za krađu umesto za razbojništvo

Osnov: Krivični zakon Republike Srbije Zakon o krivičnom postupku
Sud: Vrhovni sud Srbije   Datum: 12.10.1997 Broj: Kzz.000/84
Abstrakt:

Ne predstavlja bitnu povredu odredaba krivičnog postupka iz člana 334. st. 1. tač. 8. ZKP u vezi čl. 317. st. 1. ZKP u smislu prekoračenja optužnice kada prvostepeni sud iz činjeničnog opisa krivičnog dela sadržanog u optužnici izostavi nedokazan deo radnji koje se odnose na upotrebu sile i pri tome samo drukčije precizira mesto na kome je delo izvršeno i iznos novca koji je protivpravno oduzet od oštećenog u nameri pribavljanja protivpravne imovinske koristi, pa optuženog umesto za krivično delo razbojništva iz člana 252. KZ oglasi krivim za krivično delo krađe iz čl. 49. st. 1.KZ.
Naša zakonitost-Praksa, 3267/26

Deskriptori: KZS165 Krađa