Štampa Verzija za štampu

Radnik koji se ne obavesti o ceni po kojoj robu treba da prodaje i i robu proda neuračunavši porez na promet postupa sa krajnjom nepažnjom te je dužan da svojoj radnoj organizaciji naknadi nastalu štetu

Sud:   Datum: 08.09.2003 Broj: Gž.1335/77
Abstrakt:

Deskriptori: Šteta - naknada; Naknada štete NEPAŽNJA - KRAJNJA ŠTETA - ODGOVORNOST