Štampa Verzija za štampu

Padobranska delatnost predstavlja delatnost sa povećanom opasnošću, pa organizacija koja se bavi tom delatnošću odgovara po principu objektivne odgovornosti za naknadu štete koju pretrpi radnik u vršenju radne oba veze u padobranstvu

Sud: Okružni sud u Beogradu   Datum: 08.09.2003 Broj: Rev.212/70
Abstrakt:

Padobranska delatnost predstavlja opasnu delatnost