Štampa Verzija za štampu

Okolnost da je osuđeni u međuvremenu teško psihički oboleo, što bi to stanje dovelo do oslobađajuće presude, je okolnost koja se jedino može ceniti u vreme izvršenja dela, pa kasnije izmenjeno stanje uračunljivosti osuđenog nije od značaja za njegovu krivičnu odgovornost

Sud: Vrhovni sud u Beogradu   Datum: 09.10.2001 Broj: Kž.184/01-
Abstrakt:

Ponavljanje pravnosnažnosti dovršenog krivičnog postupka može se dozvoliti ako se iznesu nove činjenice ili podnesu novi dokazi koji su sami za sebe ili u vezi sa ranijim dokazima podobni da dovedu do bitno drugačije osude u konkretnom slučaju pošto je osuđeni oglašen krivim za predmetno krivično delo i osuđen na kaznu, novi dokazi ili nove činjenice bi trebale da budu podobne da prouzrokuju njegovo oslobađanje od optužbe ili osudu po blažem zakonu). međutim, činjenice i dokazi koje iznosi zahtjev osuđenog, nemaju onaj kvalitet o kome je naprijed bilo govora i koga pretpostavlja odredba člana 404.tačka 4.ZKP.činjenica da je osuđeni u međuvremenu teško psihički oboleo, što bi to stanje dovelo do oslobađajuće presude, je okolnost koja se jedino može cijeniti u vreme izvršenja dela, pa kasnije izmenjeno stanje uračunljivosti osuđenog nije od značaja za njegovu krivičnu odgovornost.Iz ovih razloga očigledno je da ti novi dokazi i nove činjenice nisu podobni da se na osnovu njih dozvoli ponavljanje krivičnog postupka, pa žalba osuđenog bez osnova tvrdi da je njen zahtjev nezakonito odbačen