Štampa Verzija za štampu

ZOO ne definiše opasnu delatnost, već

Osnov: Zakon o obligacionim odnosima Zakon o preduzećima Zakon o parničnom postupku
Sud: Vrhovni sud Srbije   Datum: 31.03.1991 Broj: Rev.2245/89
Abstrakt:

-