Štampa Verzija za štampu

Kad postoji eventualni tužbeni zahtave, sud ne može da odbije osnovni a da ne odluči o eventualnom

Osnov: Zakon o parničnom postupku
Sud:   Datum: 22.06.2001 Broj: PsG.0/01
Abstrakt:

Pitanje: Ako u smislu člana 188. stav 2. ZPP tužilac u jednoj tužbi protiv istog tuženog istakne dva ili više tužbenih zahteva (eventualni tužbeni zahtevi) i predloži da sud ukoliko nađe da prvi zahtev nije osnovan, usvoji sledeći ili sledeće tužbene zahteve, da li je sud dužan da istovremeno odluči o prvopostavljenom tužbenom zahtevu i eventualnim tužbenim zahtevima ili pak može, da ukoliko nađe da je prvi tužbeni zahtev neosnovan, odluči o istom, sačeka pravosnažnost te odluke i potom nastavi postupak po drugom, odnosno drugim- eventualnim tužbenim zahtevima.

Deskriptori: ZPP188 Više zahteva u jednoj tužbi; Eventulni zahtev; Kumulacija zahteva