Štampa Verzija za štampu

Podnosilac ispravke ima pravo da tuži glavnog i odgovornog urednika a ne sam lista

Osnov: Zakon o javnom informisanju
Sud:   Datum: 28.02.1996 Broj: Gž.45/94
Abstrakt:

Tužba je podneta protiv lista, a ne protiv glavnog i odgovornog urednika tog lista, kako je predviđeno Zakonom o javnom informisanju.
Zastupnik tuženog je ukazao na ovaj nedostatak
Međutim zastupnik javnog tužioca nije odklonio ovaj nedostatak, već je ostao kod tužbe protiv lista, ne tražeći usvajanje tužbenog zahteva prema glavnom i odgovornom uredniku.
S obzirom na to, prvostepeni sud je pravilno postupio kada je tužbeni zahtev odbio zbog nedostatka pasivne legitimacije

Deskriptori: ZJI 91 ISPRAVKA - INFORMACIJE UREDNIK INFORMISANJE