Štampa Verzija za štampu

U radnjama poslovođe koji o robi datoj na veresiju vodi tačnu evidenciju i naplati je, nema elemenata NESAVESNOG POSLOVANJA U PRIVREDI

Osnov: Krivični zakon Jugoslavije
Sud: Okružni sud u Beogradu   Datum: 31.01.1998 Broj: pK.8/98
Abstrakt:

Deskriptori: KZJ182 NESAVESTAN RAD U SLUŽBI Veresija