Štampa Verzija za štampu

Teret dokazivanja da uzajamnosti nema je na protivniku predlagača, ali to ne znači da sud nije dužan da po službenoj dužnosti pribavlja i izvodi dokaze da bi proverio postojanje uzajamnosti ili da upotrebi svoje znanje o pravu i sudskoj praksi strane države

Osnov: Zakon o parničnom postupku Zakon o rešavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim odnosima
Sud:   Datum: 08.11.2003 Broj: Gž.36/00
Abstrakt:

Teret dokazivanja da uzajamnost ne postoji je na protivniku predlagača, ali u slučaju isticanja takvog prigovora postoji i obaveza suda da po službenoj dužnosti utvrđuje sadržinu stranog prava za ocenu postojanja uzajamnosti, te da u slučaju sumnje traži objašnjenje od saveznog organa nadležnog za poslove pravosuđa
Sud je vezan delovima objašnjenja koji sadrže podatke o sadržini propisa strane države i podatke iz zvaničnih evidencija, ali nije vezan datim ocenama i mišljenjima, već ih ceni zajedno sa ostalim navodima i dokazima o postojanju, odnosno nepostojanju uzajamnosti.

Deskriptori: ZPP221A Teret dokazivanja ZRSN000 Zakon o rešavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim odnosima Postupanje po službenoj dužnosti; Službena dužnost