Štampa Verzija za štampu

Sprečavanje umanjenja imovine za ubuduće, ne predstavlja koristoljubivi motiv kvalifikovanog krivičnog delu Ubistvo iz koristoljublja

Osnov: Krivični zakon Republike Srbije
Sud: Vrhovni sud Srbije   Datum: 11.02.1996 Broj: Kž.44/88
Abstrakt:

Naime, deo inkriminacije iz prvostepene presude "a koja im je zbog svoga načina života i teškog alkoholizma predstavljala sve veći teret" svakako predstavlja motiv dela, ali ne predstavlja po svom sadržaju motiv koristoljublja kao kvalifikatorne okolnosti.
U pravu je branilac da motiv koristoljublja predstavlja zahtev za uvećanjem imovine pa prema tome eventualna motivacija optuženih da ubuduće više nemaju nikakvih troškova u vezi s kupovinom pića i hrane za oštećenu, dakle sprečavanje umanjenja imovine za ubuduće, ne predstavlja koristoljubivi motiv u smislu kvalifikatorne okolnosti za koju se optužnicom javnog tužioca ovi optuženi terete.

Deskriptori: KZS047 Ubistvo KORISTOLJUBLJE Motiv - pobuda