Štampa Verzija za štampu

Žalba na rešenje o ukidanju pritvora po rešenju o jemstvu IMA ODLOŽNO DEJSTVO

Osnov: Zakon o krivičnom postupku
Sud: Vrhovni sud Srbije   Datum: 30.11.-0001 Broj: PsK./75
Abstrakt:

Odredbe čl. 199. st. 3, 265. st. 2. i 353. st. 6, po kojima je žalba na rešenje o ukidanju pritvora nema odložno dejstvo, onda ne vrede, već po tome što nije izrično propisano čl. 396, a i po tome što se pritvor ne ukida zbog toga što su prestali razlozi za pritvor predviđeni u zakonu, već zbog toga što pritvor treba da bude zamenjen jemstvom, a još se ne zna da li će rešenje kojim je određeno jemstvo ostati na snazi Krivično odeljenje

Deskriptori: ZKP199 Produženje pritvora posle optuženja ZKP265 Predlog u optužnici da se odredi pritvor ili da se pusti na slobodu; Veće; Vanraspravno veće ZKP353/6 Pritvor posle izricanja presude