Štampa Verzija za štampu

Preduzeće kome je razvodna električna mreža osnovno sredstvo, odgovorno je za štetu koja nastane kao posledica propuštanja postavljanju odgovarajućeg obezbeđenja od pražnjenja atmosferskog elektriciteta na električnoj mreži

Sud:   Datum: 08.09.2003 Broj: Gž.1433/73
Abstrakt:

Razvodna električna mreža predstavlja osnovno sredstvo preduzeća za distribuciju električne energije.
Propust u postavljanju odgovarajućeg obezbeđenja od pražnjenja atmosferskog elektriciteta na električnoj mreži predstavlja propust u preduzimanju nužnih zaštitnih mera i zbog toga je preduzeće odgovorno za štetu koja nastane kao posledica tog propušta.

Deskriptori: Električna energija ELEKTRODISTRIBUCIJA ŠTETA - ODGOVORNOST ELEKTROPRIVREDA