Štampa Verzija za štampu

Kada je za krivično delo nastupila relativna a usled prekidanja nije i apsolutna zastarelost krivičnog gonjenja pa tužilac izmeni optužnicu menjajući i dopunjujući opis krivičnog dela, za radnje iz izmenjene optužnice za koje do tada nije bilo preduzeto gonjenje, nastupila je zastarelost

Osnov: Krivični zakon Jugoslavije Zakon o krivičnom postupku
Sud:   Datum: 28.12.1997 Broj: Ps.00/85
Abstrakt:

Kada je krivično delo iz optužnice usled prekidanja zastarelosti krivičnog gonjenja nije nastupila apsolutna zastarelost krivičnog gonjenja i ako je nastupila relativna zastarelost, pa javni tužilac izmenom optužnice na glavnom pretresu optuži optuženog za drugo krivično delo sa istom zaprećenom kaznom, menjajući i dopunjujući opis krivičnog dela, tada je za krivično delo iz izmenjene optužnice na stupila zastarelost krivičnog gonjenja, jer za radnje iz izmenjene optužnice do tada nije bilo preduzeto gonjenje.
Gonjenje za novo krivično o ne bi zastarelo ako bi njegovi elementi bili sadržani u opisu prvobitnog krivičnog dela.

Deskriptori: KZJ095 Zastarelost krivičnog gonjenja Krivično gonjenje ne može se preduzeti kad protekne.. ZKP337 Izmena optužbe; Proširenje optužbe;Izmena optužnice; Proširenje optužnice;