Štampa Verzija za štampu

Kada ročištu za glavnu raspravu ne prisustvuje jedna od stranaka, a sud određuje izvođenje dokaza saslušanjem stranaka, sud na tom ročištu može doneti rešenje o izvođenju ovog dokaza a zatim ročište odložiti, da bi odsutnu stranku pozvao na ročište za izvođenje tog dokaza

Osnov: Zakon o parničnom postupku
Sud:   Datum: 07.10.1999 Broj: Gž.3128/76
Abstrakt:

-

Deskriptori: ZPP265 SASLUŠANJE SAMO JEDNE OD STRANAKA ZPP268 SASLUŠANJE STRANAKA - POZIV NA ROČIŠTE