Štampa Verzija za štampu

Kad između bračnih drugova postoji ispravno zaključen sporazum o deobi zajedničke imovine, ne može se zahtevati da o deobi odluči sud

Osnov: Zakon o braku i porodičnim odnosima
Sud: Vrhovni sud Srbije   Datum: 11.02.1996 Broj: Rev.2299/87
Abstrakt:

Nižestepeni sudovi odbili su zahtev tužilje radi utvrđivanja suvlasničkih delova na navedenoj zajedničkoj imovini stoga jer je prvostepeni sud utvrdio, a drugostepeni sud prihvatio utvrđenje prvostepenog suda o tome, da su stranke spornu zajedničku imovinu i to kako nepokretnosti tako i nepokretnosti sporazumno podelile time. da je sporazum o deobi nepokretnosti zaključen u propisanoj formi, a u pogledu nepokretnosti da su stranke stupile i u posed stvari koje su svakoj od njih pripale na osnovu navedene deobe, pa zaključuju da iz navedenog RAZLOGA tužilja nema pravo zahtevati da se utvrđuju suvlasnički udeli stranaka na imovini koja je među strankama valjano sporazumno podeljena.
Kod toga niži sudovi ističu da bi tužilja mogla pobijati zaključeni sporazum o deobi zajedničke imovine samo posebnom tužbom, ako smatra da je pri njegovom sklapanju postojala mana volje zbog koje je inače dozvoljeno pobijati pravne poslove.

Deskriptori: SPORAZUM Brak; Bračna tekovina ZBPO328 ODREÐIVANJE UDELA Razvod braka