Štampa Verzija za štampu

Protivpravno zauzimanje zemljišta u društvenoj svojini, je TRAJNO krivično delo

Osnov: Krivični zakon Republike Srbije
Sud: Vrhovni sud Srbije   Datum: 15.04.1999 Broj: Ps.0/84
Abstrakt:

-

Deskriptori: KZS142 Protivpravno zauzimanje zemljišta sa posebnom namenom Trajno krivično delo