Štampa Verzija za štampu

Prilikom prosuđivanja poklonoprimca prema poklonodavcu u slučaju kada poklonodavac ističe zahtev za opoziv ugovora o poklonu zbog neblagodarnosti, moraju se uzeti u obzir i etički kriterijumi

Sud: Vrhovni sud u Beogradu   Datum: 12.08.2003 Broj: Rev.33/99
Abstrakt:

Predmet spora je zahtev tužilje za opoziv ugovora o poklonu zbog nezahvalnosti tuženog kao poklonoprimca.