Štampa Verzija za štampu

Kada se pored postojećeg i pravilno označenog tuženog, kao tuženi označi i sasvim drugo pravno lice nije UREÐENJE već PROŠIRENJE tužbe OSIM ako se prvobitno tuženo preduzeće u toku parnice podelilo tako da prestaje da postoji, a postupak preuzimaju pravni sledbenici

Osnov: Zakon o parničnom postupku
Sud:   Datum: 30.11.-0001 Broj: Ps./.03
Abstrakt:

-

Deskriptori: ZPP196 Suparničari; Pravna zajednica; Proširenje na novog tuženog; Subjektivno preinačenje Uređenje tužbe