Štampa Verzija za štampu

Ako bivši vlasnik proda nacionalizovanu stambenu zgradu uverivši kupca uverenjem nadležnog organa uprave da zgrada nije nacionalizovana pa se kasnije utvrdi da je ugovor o kupovini i prodaji ove zgrade bez pravnog dejstva zbog ga što je zgrada bila nacionalizovana, onda kupac može tražiti naknadu štete od društvenopolitičke zajednice čiji je organ izdao navedeno uverenje samo u slučaju kada od prodavca, odnosno njegovih naslednika, nema iz čega da se naplati kupovna cena i da postoji krivica organa za izdato uverenje

Osnov: Zakon o zemljišnim knjigama
Sud:   Datum: 08.09.2003 Broj: Gž.4490/73
Abstrakt:

Odgovornost DPZ čiji je organ izdao uverenje

Deskriptori: ZZK026 Uknjižba, uknjiženjnje DRŽAVA NACIONALIZACIJA ŠTETA - ODGOVORNOST